FANDOM


InformaceEditovat

Stromgardská Bestie je pověstný neidentifikovaný jev. Doposud a stále není přesně specifikován. Je známo velmi málo věcí:

Vlk by windwolf1575

http://windwolf1575.deviantart.com/

  • Nikdy nebyl spatřen na hradě krále a v kostele Světla
  • Jedná se o prokletého čaroděje nebo o duši zvířete
  • Ke svému přežití potřebuje lidskou oběť
  • Nikdy nebyla viděna při činu, nikdy nebylo nalezeno tělo oběti proto se přesně neví, kdo je oběť (zda chudí nebo cestovatelé)


Vystupuje jako <GM>Vlk

Z městské knihovnyEditovat

Tato báseň je majetke městské knihovny ve Stromgardu, kterou spravuje Mistr Tobius.


Noc se přikradla,
jak černý stín.
Tohle nebude klidná noc,
to jediné teď vím.

Jakoby tam něco bylo,
něco ve tmě zářilo,
něco všechny mraky smylo,
a smrt všude šířilo

Kaj se ty i ty i ty,

Něco tvou rasu bere,
Za ty velké, temné dveře.

Někam odkud nemůže se zpět,
I tobě už však dozrál květ,

Připrav se na cestu dlouhou,
Zachránit tě můžou jen svou touhou.

Dávej pozor v temné noci,
kdy je ten svátek krvavý,
Brzo budeš v jeho moci,
snad ho někdo zastaví.

- Zbytek je utržený -