FANDOM


Ethietram Wastelong (24) původu prostého se narodil do chudé rodiny, kde je tradicí, aby se prvnorozený syn stal vojákem ve službě krále. Již mladičký ve svých šestnácti letech se stal vojákem dle vzoru svého otce, který zahynul při otevřené rebélii roku 185 Arathorského letopočtu.
Ethietram

Po dokončení výcviku vynikal ve střelbě kuší a boji s jednoručními meči. Nadále byl přiřazen pod druhou skupinu ve vedení s kapitánem Jackenem, kde účinkoval jako kušijník až do roku 203 Arathorského letopočtu, kdy byl převelen do první skupiny pod kapitána Rodochana.

Ihned po přeřazení se zúčastnil výběru daní. Dle rozkazu byl v předvoji, který měl za úkol průzkum. Po přepadu plně naložené muly, obdržel dvě zranění rebelskými šípy. Po vyléčení Arcibiskupem Jestmirusem se následující den vydal po boku sira Darena Rotwella a kapitána Rodochana pátrat po rebelech, kde utržil další zranění, které tentokrát bylo velice vážné. Ošetřen v rebelském lazaretu, z něhož jej rebelové volně propustili.

Za následující službu oddán králi byl povýšen do hodnosti desátníka generálem Direm. Po nedlouhé době se zúčastnil lovu na Rathgara, jednoho z vůdců rebélie. Týden na to byl jako důstojník střelců v zadních řadách pod velením generála Dira.
Který velel útoku na rebelská útočiště ve Hvozdu a Stínolesu. Rebélie byla rozpuštěna ještě dříve, než se armáda dostala k pozicím.

Westhold
Po bitvě u Zdi a Marky, kde si vedl velice dobře, byl neznámým šlechticem doporučen jako nadějný rytíř, který by měl nahradit jednoho ze čtyř padlých v oné bitvě, z královské družiny.


Po pasování mečem Sira Rolanda Crowleye, prvního rytíře, který třímal král dostal velení skupiny elitních vojáků, kteří bránili Alteráku v průchodu na cestě mezi šibeničním vrchem a Stromgardem.V budoucí bitvě o Marku, velel na svém stanovišti, do doby než si odchytil zaběhlého koně a přidal se k jízdě, která podpořila opevnění ve Hvozdu.


Roku 204 Arathorského letopočtu se jako jeden ze zúčastněných šlechticů zasloužil o třetí místo v šermířském klání, který Král pořádal na dvacáté výročí svého sňatku s královnou.