FANDOM


RavenrokEditovat

Pokud se vydáte ze Stromgardu směrem na východ, patrně narazíte na vesnici vyplňující údolí na okraji Stínolesa , které tu v dávných dobách vytvořili nejspíše podzemní vody. Ravenrok je jedím ze šlechtických sídel konkrétně Rotwellů , kteří patří mezi nejvěrnější strážce koruny. 

VesniceEditovat

1zb5

Přesto, že Rotwellové jsou rodem válečníků, zdejší lidé se překvapivě věnují zcela běžným věcem. Klíčovou je pro Ravenrok a celý Arathor především zdejší pila, která zodpovídá za drtivou většinu produkce dřeva pro království. Dřevo se zde také dále zpracovává v dílně kde místní řemeslníci  z toho nejlepšího vybraného dřeba vyrábí většinu nábytku které je vidět jak v šlechtických sídlech tak prostých hostincích po celém království . Dokonce i královský trůn byl vyroben zde! Za zmínku stojí také zdejší krčma, která má pro království také svůj klíčový význam. Připravuje se zde totiž velmi kvalitní medovina, které věrní pijáci neřeknou jinak než "Havranovica". Medovar sice dodává sudy s tímto pitivem i do Stromgardské hospody a dalších míst království, ale tu pravou Havranovici stejně dostanete jedině tady v Ravenroku!

Lidé v Ravenroku jsou milí, přívětiví a pohostiní ke všem poutníkům, ale jsou to hrdí lidé a na svého pána nebo domov nedají dopustit. 

Havraní GardaEditovat

Černé varkoče a brnění. "Havrany" poznáte už z dálky, jsou to strážci Rotwellů a Ravenroku. Jejich členové se rekrutují ze sirotků a někdy i dětí z rodin většinou do 10ti let věku. Od mládí sou tedy učeni v úmění boje a věrnosti rodu, není proto divu, že se řadí mezi elitní válečníky Arathoru . Velitelem jednotky je Dwade Tarheil