FANDOM


WoWScrnShot 082614 214647

Plachetnice Triash'taru, Dravec.

Velká plachetnice, kterou Horda používá, nepatří mezi nejobratnější ani nejrychlejší lodě, avšak snadno se ovládá a má velkou nosnost, také leccos vydrží. Vhodná je spíše pro ostřelování a transport, než pro stíhání a bitvy, kde je třeba hodně manévrovat. Má 2 plachty na 2 stěžních, 2 paluby a mohutný robustně konstruovaný trup.


VýbavaEditovat

Obvyklou výbavou této lodi je 6-10 děl, která jsou umístěna na palubách. Na spodní palubě bývá 6 děl, i se zásobami koulí a trochou střelného prachu. Na horní palubě jsou děla jen občas, když už, tak 2-4. Kajuta a podpalubí ukrývají mnohem více střelného prachu a dělových koulí, uložených za silnými a štěrkem nebo alespoń pískem vyztuženými dutými stěnami, což značně stěžuje zasažení muničního skladu. Velké podpalubí je taktéž plné sítí pro posádku. Plně naložená unese loď až 50 válečníků, v čemž takřka nemá konkurenci. Děla Hordy jsou z pravidla nabíjena zepředu, střelný prach je do nich sypán lopatkami (není tedy v předpřipravených odvážených dávkách) a stříleno z nich je pomocí zapálení z přikládaného doutnáku malého množství střelného prachu, které se dosypává shora do dírky, která vede do hlavně.

OvládáníEditovat

Loď nemá vesla ani jiný prostředek, jak se pohybovat v bezvětří. Má dvě plachty, kosatku a hlavní plachtu, každá z nich má svůj stěžeň. Ovládání je prosím pěkně silně zjednodušeno a dělané podle malých jachet, to pouze pro minimalizaci nároků na RPící posádku (aby byly potřeba teoreticky jen 4 osoby k řízení lodi, jinak by to chtělo kolem 7mi). Na obrázcích symbolizuje šipka směr větru, červený oblouček kosatku, žlutý oblouček hlavní plachtu, fialové, modré a zelené čáry lana k ovládání plachet.

KormidloEditovat

Kormidlo je ovládáno pomocí kola na přídi. Slouží k otáčení lodi, plachty slouží pouze k jejímu pohonu. Lze jej zajistit, aby se neotáčelo a drželo aktuální nastavení.

KotvyEditovat

Loď má 2 kotvy umístěné na přídi, asi tak v polovině horní paluby, každou na jednom boku, odkud jsou vyhazovány a kde jsou i vytahovány.

KosatkaEditovat

Kosatka je ovládána pomocí 2 lan, která jsou obě umístěna pod schody u zábradlí dolní paluby, každé je na jedné straně. Kosatka se dává buďto na levobok, nebo na pravobok, vždy na opačný bok, než do kterého fouká vítr (to platí, ať už fouká vítr zezadu, do boku nebo zepředu). Její přehazování se dělá tak, že se z jistícího mechanismu uvolní lano, které drží kosatku přitaženou na straně, na které aktuálně drží, a pak se kosatka přetáhne druhým lanem na druhou stranu. Po přitažení druhého lana je druhé lano zajištěno v jistícím mechanismu a drží kosatku na místě, druhé lano se volně natažené zajišťuje jen aby zbytečně neplandalo a nepřekáželo. Je vytahována a stahována pomocí systému dvou lan, která jsou umístěna na předním stěžni.


Hlavní plachtaEditovat

Hlavní plachta se ovládá pomocí lana, které ji poutá ke středu prostranství na dolní palubě, mezi stěžněm a dveřmi do podpalubí. Toto lano je buďto přitažené, takže drží plachtu rovnoběžne s lodí, nebo povolené, v takovém případě nechává plachtě volnost se natočit tam, kam ji tlačí vítr (až tak daleko, jak ji pustí lano, v závislosti na tom, jak moc je povoleno). Ovládá se pomocí přitahování a povolování lana (teoreticky by zde měla být 2 lana jako u kosatky, toto je jen pro zjednodušení). Pokud fouká vítr zepředu či přímo z boku, nechává se hlavní plachta přitažená, rovnoběžně s lodí. Pokud fouká zezadu (či šikmo zezadu z boku), povoluje se tak, aby byla natočena co největší plochou proti větru (tedy ideálně kolmo). Je vytahována a stahována pomocí systému dvou lan, která jsou umístěna na hlavním (zadním) stěžni.


Plavba s větrem v zádechEditovat

Zezadu

Pokud fouká vítr přímo zezadu do lodi, dává se hlavní plachta na maximální možné uvolnění (tedy skoro kolmo k lodi) na libovolnou stranu, zatímco kosatka se dává na opačnou stranu, než je hlavní plachta.

Plavba s větrem šikmo v zádechEditovat

Zadabok
Při větru, který jde šikmo do zad, se nechává hlavní plachta kolmo k větru a kosatka se dává na druhý bok, než do kterého se vítr opírá, obě plachty tak jsou na stejném boku.

Plavba s větrem v bokuEditovat

Bok
Pokud vane vítr přímo do boku lodi, přitahuje se hlavní plachta tak, aby byla rovnoběžně s lodí, kosatka se dává na opačný bok, než do kterého vítr vane. Loď má tendenci se naklánět a mírně vybočovat z kurzu, což je třeba srovnávat kormidlem.

Křižování proti větruEditovat

Protivitr
Pokud vane protivítr, je třeba plout stranou, šikmo proti němu. Přímo proti větru není možné plout, avšak odchylka kolem 30° proti větru již nečiní lodi žádný problém, pouze se silně naklání a má sklon vybočovat z kurzu, což je opět třeba srovnávat kormidlem. Je-li cíl plavby přímo proti větru, je třeba zahájit křižování - stáčet loď střídavě nalevo, střídavě napravo proti větru a do cíle dojet stylem zig-zag.

Koordinace posádky při plavběEditovat

Pokud loď pluje, kapitán obvykle stojí u kormidla (nebo jen stojí na palubě) a vydává pokyny. Je třeba ovládat kormidlo, kterým je loď otáčena a udržována v kurzu, pokud vybočuje (což se v poryvech větru, nárazech vln, vlivech proudů a náklonu lodi běžně děje). Další 1-2 muži tahají za každé lano u kosatky. Teoreticky by jen jeden mohl jedno lano uvolnit, přeběhnout k druhému a přitáhnout jej, ale byla by to velká dřina a neefektivně pomalá. Obecně tedy jeden na jedné straně lano povolí a dva na druhé straně lano přitáhnou na povel "Kosatku doprava/doleva!". Hlavní plachta slyší na povely "Přitáhnout hlavní plachtu!" a "Povolit hlavní plachtu". Druhý povel může udělat i jen jeden muž, povolí jistící lano, nechá vítr, aby plachtu odtlačil až je k němu natočena kolmo, tedy svou co největší plochou a v tu chvíli lano zase zajistí, takže plachta v této poloze zůstane. Přitažení hlavní plachty znamená bojovat plně se silou větru, což i přes kladkový systém nemusí být žádná sranda, na tom se proto mohou podílet i 2-3 muži. K vytahování a stahování plachet je pokaždé potřeba po 2 mužích na každou plachtu.

Koordinace posádky při střelběEditovat

Při palbě se posádka na povel "K dělům/nabijte děla!" rychle přeskupí tak, aby u každého děla, ze kterého se bude střílet, stáli 2 muži. Jeden vezme kartáč, kterým dělo pročistí, pokud se z něj už vystřelilo. Druhý si mezitím připraví soudek se střelným prachem a lopatkou pak vhodí do hlavně dávku prachu. První si mezitím připraví rozšiřující si pěchovací klacek, kterým prach upěchuje na konci hlavně. Druhý si zatím připraví dělovou kouli, kterou pak vhodí do hlavně. První pak kouli znovu upěchuje na prach, zatímco druhý nabere trochu střelného prachu a nasype jej do dírky na horní straně konce hlavně. Zkušenější z nich pak dělo namíří (do stran i na výšku), zatímco druhý si připraví zapálený, pomalu hořící doutnák či pochodeň. Na povel "Palte!", se kterým se čeká, až budou všichni připraveni, je pak ze všech děl vystřeleno. Palba dle libosti obvykle nebývá praktikována, jelikož by dělostřelci přes kouř ostatních brzy nic neviděli. Během palby je třeba však občas také manévrovat, což se obvykle dělá až po salvě nebo těsně před ní. To zajišťuje kormidlo. Plachty se přenastavují během střelby jen pokud je to nezbytně nutné, nebo jsou volné ruce navíc.

Vylodění na plážiEditovat

Na pláž se najíždí lodí přímo, tak, že se příď zaboří do písku. Lodě bývají při takových akcích osazeny děly na přídi, aby kryly válečníky. Ti se spouští z přídě a z boků lany na pláž nebo do mělké vody. Prvním úkolem pro ně je seskupit se a vytvořit formaci, kryjící se štíty. Pak až se na povel ve vlně útočí.

Vylodění na lodiEditovat

Pokud dojde na vylodění na nepřátelskou loď, je třeba, aby se u sebe lodě udržely. K tomu slouží lodní háky, které jsou uvázány na lanech a vrhány přes palubu na loď, aby se tam zachytily o cokoliv, co jim přijde do cesty. Lodě jsou pak staženy k sobě. Napnutá lana háků se dají sama o sobě použít k zavěšení se hlavou dolů a přeručkování za užití všech končetin na druhou loď, používány jsou také lana k zhoupnutí se nebo sklopený můstek.