FANDOM


ObecněEditovat

Městský koncil je oficiální správní města. Má na starosti především záležitostí týkající se jeho chodu, často se však stává, že mu je udělen úkol, na který král nemá čas. Je také držitelem moci soudní, v důležitých případech si toto privilegium však nárokuje král

UspořádáníEditovat

WoWScrnShot 100713 164557

Zasedací sál městské rady

Městský koncil se skládá ze čtyř konšelů a jim předsedajícího purkmistra. Podle zákona by v ideálním případě mělo být složení konšelů následující: ekonom, právník, duchovní a řemeslník. V praxi to už ale vypadá trochu jinak. Purkmistr pak předsedá celému shromáždění konšelů. Na pravidelných schůzích nadhazuje témata a problémy k projednání a v případě nerozhodného výsledku hlasování má právo rozhodnutí.

VolbyEditovat

Každý měsíc probíhají městské volby, na kterých jsou zvoleni dva noví konšelové, kteří nahradí dva nejdéle uřadující. Ten samý den pak koncil zasedá a volí purkmistra, na kterém se musí shodnout alespo tři ze čtyř konšelů. 

Právo být volen a volit do městského koncilu má každý občan království , který dovršil osmnáctý rok života.

Současní členovéEditovat

Purkmistr: Sir Dymtry Hemsey
WoWScrnShot 101713 221540

Zleva: W. Freed, J. Elbouová, sir D. Hemsey, E. Cooper, H. Dwane

Konšel ekonom: Wilhelm Freed

Konšel právník: Julia Elbouová

Konšel duchovní: Edward Cooper

Konšel řemeslník: Highard Dwane