FANDOM


Rytířská klání v sedle jsou ze všech turnajových disciplín zdaleka nejoblíbenější. Jejich prestiž je nejvyšší a tedy i ceny, které si vítězové odnáší. Mladí šlechtici se v umění souboje s dřevci cvičí velmi intenzivně a je mnoho rytířů, kteří velmi aktivně trénují i dávno poté, co dospějí. Velká konkurence je hlavním důvodem, proč se v této disciplíně již dlouho neobjevil žádný favorit a mnohonásobný šampión. Dokonce se již 5 let nestalo, že by někdo vyhrál 2 jezdecké turnaje po sobě.

Pravidla:Editovat

Pravidla jsou následující: oba protivníci vylezou na válečného koně, nafasují dřevec a vyjedou proti sobě na znamení královského herolda. Prolétnou kolem sebe a ve chvíli, kdy se střetnou, napíšou oba 2x /roll. Vítězí ten, kdo jako první dosáhne 5ti bodů, dosáhnou-li oba 5ti bodů ve stejném kole, jedou se další střety, dokud po jednom z nich jeden z jezdců nemá více bodů. Rolly rozhodují následující.:
1. roll - Rozhoduje o tom, zda-li dřevec trefil a případně kam.

1-30: miss/sklouzl/nezlomil se, jezdce ze sedla neshodil, 0 bodů pro útočníka

31-70: zásah do hrudi/štítu + dřevec se zlomil/roztříštil, takže útočník získává 1 bod

71-100: zásah do helmy + dřevec se zlomil/roztříštil, útočník získává 2 body

2. roll - Rozhoduje o obraně proti zásahu. Pokud je alespoň o 60 nižší, než byl 1. roll oponenta, je jezdec vyhozen ze sedla koně a jeho nepřítel tak získává 3 body. Body za vyhození ze sedla a roztříštění dřevce se nečítají, tedy hráč dostává buďto 1 bod za zničení dřevce o hruď, nebo 2 body za zničení dřevce o helmu, nebo 3 body za vyhození jezdce ze sedla.

Turnaje jezdeckého klání konané od počátku roku 203:Editovat

Letní královský turnaj - Konal se 10.8. roku 203. Jeho vítězem se stal lord Torhen Rotwell, na druhém místě stanul sir Wylyn Learmont, na třetím místě se pak umístil sir Roland Crowley.

Královský turnaj ke konci roku - Konaný 21.12. roku 203. Byl složen ze dvou kategorií - ryze šlechtické a smíšené. Šlechtickou vyhrál sir Joachim Greham, nicméně pro lid se stal vítězem mladičký Daren Rotwell, který Joachima ve finálovém střetu srazil z koně, ani to mu však pro bodový náskok Joachima nestačilo na výhru. Ve smíšené kategorii se vítězkou stala ještě mladší Aerin Rotwell. Naopak zkušení rytíři jako lord Torhen Rotwell nebo sir Roland Crowley naprosto neobstáli.