FANDOM


Dalaran a Kirin Tor

Fc,550x550,eggplant

Znak Kirin Tor

Dalaran je mágokratický (vedený mágy) městský stát umíštění na břehu Lordamerského jezera. Býval součástí Arathorského království, po jeho rozpadu se však osamostatnil a přijal pod svá křídla většinu lidských mágů ze všech sedmi zemí . Tito mágové za pomoci elfích mistrů vytvořili uskupení Kirin Tor. Kirin Tor se věnuje studiu a výuce magie , jejímu zaznamenávání a ovládání. Dalaran je vybudován nad obrovským magickým proudem. Město je obehnáno masivními hradbami a ochrannými kouzly. Je plné učeben, studentských ubikací a knihoven. Za zmínku však stojí Fialová Država, rozlehlý vězeňský komplex speciálně uzpůsobený k zadržení všemožných stvůr i magií nadaných smrtelníků. 

Ekonomika

Dalaran je tak trochu státem sám pro sebe. S okolními státy obchoduje jen nerad a když už, dováží pouze ze sousedního Alteraku potraviny a nezbytné suroviny. Sám pak téměř nic nevyváží- vyjímkou mohou být lektvary, elixíry, knihy naučné apod.

Nábožnství

Mágové nemají Svaté Světlo zrovna dvakrát v lásce. Dalaran v tomto ohledu není vyjímkou. Možná se sem tam najde někdo, kdo Světlo uctívá, jde však spíše jen o černé ovce v obrovském bílém stádu. Na stará božstva zanevřeli mágové úplně.

Aristokracie

Dalaran-Citadelle-Pourpre

Ulice Dalarnu

Aristokracie funguje v Dalaranu poněkud odlišně než v ostatních ze sedmi království. Titul "lorda" je zde přidělován nedědičně všem členům Rady, správního orgánu podřazenému jen Arcimágovi. Ten sám drží titul "nejvyšší lord arcimág". Mimo to zde existuje i titul "magistr", který vpodstatě nahradil titul "sir". Magistrem je mág pásován samotným arcimágem za vyjímečné skutky a pomoc městu nebo Kirin Tor.