FANDOM


Šermířská klání, ve kterých se bojuje obouručními či jedenapůlručními meči, byla v Arathoru nejoblíbenější disciplínou rytířských klání až do nástupu Anerina Arathorského, kterého tyto souboje nudí. Přesto turnaje probíhají a vítězové si mohou přijít i na poměrně slušné částky. Dlouho byl šampiónem této kategorie lord Bethor Learmont, kterého z jeho série výher sesadilo až stáří. Rok 201 byl rokem posledního turnaje, kterého se slavný lord zúčastnil.

Pravidla:Editovat

Během šermířských klání je povoleno používat kožené, lehké i těžké zbroje. Jsou používány obvykle speciální turnajové, které jsou vždy k zapůjčení. K boji se používá výhradně turnajový meč, který odpovídá těžšímu meči jedenapůlručnímu. Má zaoblenou špičku a otupenou čepel, taktéž má zkrácenou záštitu. Během boje je povoleno vše vyjma házení zbraně, nicméně body se počítají pouze za zásah čepelí meče. Jakékoliv údery tedy nejsou nikterak hodnoceny.

Nyní k samotnému soubojovému systému. Na začátku si bojovníci rollnou, kdo začne. Tento roll má pouze "kosmetický" výsledek, jeho vítěz nezískává absolutně žádnou výhodu. Ten, kdo začíná, se stává útočníkem, vrhá se na obránce a zasype jej celkem třemi útoky. Obránce se snaží útok vykrýt, nicméně pokud je šikovný a daří se mu, může se mu během obrany zadařit i protiútok. Souboj vyhrává ten, kdo jako první nasbírá 5 bodů. 1 bod se získává za zásah končetiny, 2 body za zásah trupu a 3 body za zásah helmy.

Ke každému útoku i obraně je hozen 1 standartní roll 1-100. Bodové ohodnocení je pak řešeno následovně.:

Útočník převyšuje obránce rollem o...

25 - 1 bod pro útočníka, zásah končetiny

50 - 2 body pro útočníka, zásah trupu

75 - 3 body pro útočníka, zásah helmy

Obránce převyšuje útočníka rollem o...

25 - 1 bod pro obránce, vykryl a zasáhl protiútokem končetinu

50 - 2 body pro obránce, vykryl a zasáhl protiútokem trup

75 - 3 body pro obránce, vykryl a zasáhl protiútokem trup

Turnaje šermířského klání od počátku roku 203:Editovat

20. výročí nástupu krále Anerina - V kategorii neurozených zvítězil John Carnby, který porazil Althelase McRavena v napínavém a velice těsném souboji. Šlechtické klání ještě neproběhlo. V kategorii urozených zvítězil sir Joan Learmont, na 2. místě se umístil sir Erwin Coughan, na 3. pak sir Ethietram Wastelong.